Aktualności - Skwierzyna

Komunikat GCZK

31.12.2010
0 0 0 0
Skwierzyna

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że monitoring stanu rzeki Warty prowadzony jest na bieżąco zarówno przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jak i przez służby wojewódzkie i gminne. W dniu 29.12.br. poziom Warty wynosi 5, 09 cm i jest przekroczony o 89 cm.

Obecnie nie ma zagrożenia powodziowego dla miasta, choć występują lokalne podtopienia. Sytuacja jest jednak poważna, zwłaszcza jeśli chodzi o podtopienia nieruchomości i zalania piwnic domów. Jednocześnie strażacy przestrzegają przed  wypompowywaniem wody, ponieważ w obecnej sytuacji (wysoki stan wód gruntowych, mróz) grozi to naruszeniem konstrukcji budynku.  
 Nie należy wypompowywać wody z piwnic.
Jak informują specjaliści, wypompowywanie wody z piwnic, do których dostaje się woda gruntowa jest po pierwsze niezgodne z prawem, a po drugie działa odwrotnie do oczekiwanych efektów.
Wypompowując wodę z piwnicy kierujemy wszystkie cieki wodne z okolicy pod nasz budynek, gdyż woda podąża tam, gdzie ma odbiór.
Efektem takiego działania jest drastyczne pogorszenie stosunków wodnych pod budynkiem i w okolicy, a ponadto pogorszenie mechaniki gruntu, co może doprowadzić do katastrofy budowlanej.
Powodem tego jest płynna konsystencja gruntu na skutek dużej ilości wody i wymywania z wypompowywaną wodą cząsteczek gruntu. Co w efekcie, po jakimś czasie grozi nawet zawaleniem się budynku.  
inf. rayart