Aktualności - Skwierzyna

Gminne Centrum informuje

12.01.2011
0 0 0 0
Skwierzyna

Dzisiaj odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego członkowie poszczególnych służb ratowniczych omówili, w związku z trudną sytuacją powodziową, stan urządzeń melioracyjnych oraz przygotowania gminy na wypadek ewakuacji ludzi i zwierząt z terenów bezpośrednio zagrożonych zalaniem.

Jak zapewniono, na bieżąco prowadzony jest monitoring wałów, uszczelniane są pęknięcia i podsiąki. W pracach pomagają strażacy i mieszkańcy wiosek, ale niewykluczone, że konieczna będzie pomoc wojska. Na razie nie brakuje worków z piaskiem i samych worków, nie ma też potrzeby natychmiastowej organizacji punktów czasowego zakwaterowania dla powodzian. Choć sytuacja jest trudna, bo wysoka woda na polach i korycie Warty utrzymuje się już drugi miesiąc i co gorsza trudno prognozować ile jej jeszcze przybędzie, to służby weterynaryjne, ratownicze są przygotowane do podjęcia bezpośrednich działań.
W spotkaniu uczestniczyli, m.in. burmistrz Skwierzyny, Tomasz Watros, Bogdan Rusiecki, pracownik Powiatowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, pracownicy OPS oraz Mariusz Plak, młodszy brygadier, zastępca komendanta Powiatowej Komendy  Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, Małgorzata Matysek - powiatowy lekarz weterynarii oraz sołtysi.
Jednocześnie apeluje się do mieszkańców, by - jeśli zauważą niepokojące zdarzenia wokół urządzeń hydrotechnicznych - powiadomili o niebezpieczeństwie strażnika miejskiego bądź najbliższe służby straży pożarnej lub policji.
Stan rzeki Warty na dzień 11.01.2011 r. wynosi - 4,98 i jest wyższy od stanu alarmowego o 78 cm.